Komende maand wordt hard gewerkt aan de versie Zelfregietool.nl 2.0 van deze website. Sorry voor het ongemak.

Heeft u toch een vraag, zoekt u contact of ontvangt u graag een melding als we weer online zijn: hallo@zelfregietool.nl

U kunt nog wel informatie vinden op de oude versie: www.zelfhulpverbindt.nl/zelfregietool

Zelfregie netwerktool